——– HandyWings Presentation ——–

https://www.youtube.com/embed/w7fWV035Is8
HANDYWINGS PRESENTATION
https://www.youtube.com/embed/qaGDVV-aack
เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 5 (HandyWings Team)

เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 5 (HandyWings Team)

โครงการ Young Technopreneur เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 5

Young-Technopreneur-2016-apply

กลุ่มบริษัท SAMART และ สวทช. รุกสร้างนักธุรกิจด้านนวัตกรรมต่อเนื่อง กับโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 5” หรือ โครงการ Young Technopreneur” หลังจากปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ ได้สุดยอดผลงาน “อุปกรณ์ช่วยผู้พิการทางสายตา” หรือ Visionear เทคโนโลยีที่มีกล้องเก็บภาพ และแยกแยะสิ่งของ เช่น ธนบัตร สี และแสงไฟ โดยประมวลผลจากภาพเป็นเสียงให้ผู้ใช้งานฟัง มีขนาดเล็ก รองรับการใช้งานได้หลายภาษา ซึ่งสร้างโอกาสและคุณภาพชิวิตให้กับกลุ่มผู้พิการทางสายตาให้ดีขึ้น

ปีนี้ โครงการ Young Technopreneur  ( เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ) ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย และส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ทั้งในประเทศ และในระดับภูมิภาค ให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกำหนดให้โครงการมีความเข้มข้นในหลายๆด้าน เข้มข้นในการเสริมสร้างทักษะและความรู้ ทั้งความรู้ด้าน Technology และการตลาด ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งการอบรมและการทำ Workshop รวมกว่า 60 ชั่วโมง

ครบเครื่องในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ มีโอกาสนำเสนอแนวคิดและผลงานต่อองค์กรธุรกิจหรือนักลงทุนในงาน “Meet Investors Day”  และโอกาสในการขยายผลทางธุรกิจร่วมกับ “กลุ่มบริษัทสามารถ”  

คุ้มค่าเรื่องสิทธิประโยชน์ ด้วยรางวัลสุดยอดเถ้าแก่น้อย มอบ 200,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 มอบ 100,000 บาท และ 50,000 บาทตามลำดับ พร้อมรางวัลไปทัศนศึกษางานด้านเทคโนโลยีในต่างประเทศ และยังมีการมอบทุนพัฒนาผลงาน สำหรับ 25 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ทุนละ 20,000 บาท เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลงานต่อไป รวมมูลค่ารางวัลกว่า 1.2 ล้านบาท

ยิ่งไปกว่านั้น ปีนี้ โครงการ Young Technopreneur ต้องการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค และสังคมไทย จึงได้กำหนดหัวข้อในการประกวดขึ้น คือ Better Future Today หรือ ส่งมอบสิ่งที่ดีกว่าในวันนี้ มาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผลงานของผู้เข้าร่วมประกวด โดยประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ

  • 1.เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและเพื่อผู้สูงอายุ
  • 2.เทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • 3.เทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์และการขนส่ง
  • 4.เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย

ซึ่งหัวข้อเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน

 


——– VIDEO Know How ——–

https://www.youtube.com/embed/ksVQ68wHR9c
Building Performance Optimized Web Apps with Angular and Firebase

Building Performance Optimized Web Apps with Angular and Firebase

Learn how to build performant web apps. A story of how Angular met Firebase and together bore a baby named Service Worker.

freeCodeCamp is not associated with this talk. Thanks to Richard Sithole for letting us post the talk.

 

Credit By : https://dormoshe.io/daily-news/building-performance-optimized-web-apps-with-angular-and-firebase-627?utm_source=facebook&utm_campaign=facebook