เทคโนโลยี GPS มาติดในชุดนักเรียนอัจฉริยะ ใครโดดเรียน แอบหลับในห้องก็รู้นะ

  ชุดนักเรียนอัจฉริยะ หรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Smart Uniform หรือ Intelligent Uniform ปัจจุบัน ในประเทศจีนมีหลายโรงเรียน ได้นำเอาเทคโนโลยีชุดนักเรียนอัจฉริยะมาใช้จริงกับนักเรียนจีน อย่างในตอนใต้ของมณฑลกุ้ยโจวปัจจุบันมีโรงเรียนถึง 11 แห่งนำมาใช้งานจริงแล้ว   ชุดนักเรียนอัจฉริยะนี้ผลิตโดยบริษัทเทคโนโลยีในท้องถิ่นของมณฑลกุ้ยโจวชื่อว่า Guizhou Guanyu Technology โดยชุดนักเรียนอัจฉริยะนี้จะมีเทคโนโลยี GPS ที่ฝังอยู่ในชุด เมื่อนักเรียนโดดเรียน หรือเดินออกนอกบริเวณโรงเรียน สัญญาณจากชุดจะส่งไปแจ้งเตือนกับผู้ปกครองผ่านแอพพลิเคชั่นทันที   ในชุดจะมีชิป (chip) ฝังอยู่เพื่อดูว่ากำลังตั้งใจเรียนอยู่หรือไม่ ถ้าใส่ชุดนี้อยู่ในห้องเรียน …