ร้านขายของชำนำธุรกิจเข้าสู่โลกดิจิตัล (Digital Transformation)

                                      Northgate มาร์เก็ต ธุรกิจร้านขายของชำ 40 แห่งในแคลิฟอร์เนีย  และประกอบธุรกิจมากว่า 20 ปี ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อพยายามตอบสนองความต้องการการช็อปปิ้งและการสั่งซื้อของลูกค้าให้ราบรื่นทั้งระบบด้านหน้าบ้านและหลังบ้าน       …

ดิจิตอล จะเข้ามาทำลาย การทำธุรกิจแบบดั้งเดิมใช่หรือไม่ ???

  ความเป็นจริงที่น่าตื่นเต้นของวันนี้  ก็คือทุกๆ ธุรกิจ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคหรือลูกค้า  การ Disruption คือ การทำลายการย่ำอยู่กับที่ของธุรกิจ   และเป็นการคาดการณ์อนาคต และพร้อมการปรับตัวให้เข้ากับมันจะเป็นการกำหนดทั้งความอยู่รอด และความสำเร็จของธุรกิจ   ในไม่กี่ปีที่ผ่านมามีสิ่งสำคัญที่สุด คือรูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้มือถือ และมีการจัดทำดัชนีการใช้จ่าย และเวลาที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้แต่ละประเภท แต่ละกลุ่ม  มือถือ คือผู้อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ และได้กลายเป็นศูนย์กลางข้อมูล และความบันเทิงต่างๆให้แก่ผู้ใช้   ผู้ใช้ยุคใหม่และความต้องการของพวกเขาคือ อะไร?   วันนี้ผู้ใช้มือถือ กลายเป็นผู้นำชีวิตดิจิตอล เหตุผลง่ายๆก็คือ การเข้าถึงและการใช้งานประโยชน์ได้มากขึ้น …