Posts Tagged: "#AI"

AQ ฉลาดปรับตัว ทักษะสำคัญในยุคแข่งขันกับเทคโนโลยี AI

- - 0 Comments

เราคงคุ้น กับ คำว่า  IQ หรือความฉลาดทางปัญญา และ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ นับเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญสองอย่างเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน แต่คำถามที่สำคัญก็คือ ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งและเราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลานั้น นอกจาก IQ กับ EQ แล้ว อะไรที่จะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดได้โดยไม่ถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรหรือปัญญาประดิษฐ์ นักจิตวิทยาบอกว่า ในโลกปัจจุบันนี้ IQ อาจเป็นเพียงข้อกำหนดขั้นต่ำที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการศึกษาและได้งานทำ ส่วน EQ ก็จะช่วยเรื่องความสัมพันธ์และการทำความเข้าใจกับผู้อื่นสำหรับการใช้ชีวิตในสังคม ผู้เชี่ยวชาญแนะว่าวิธีดีที่สุดที่จะรับมือกับ AI คือการพัฒนาด้าน AQ ซึ่งมาจากคำเต็มว่า Adaptability Quotient หรือความฉลาดและความสามารถในการปรับตัวนั่นเอง   ความสามารถในการปรับตัวดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องความสามารถในการดูดซับหรือเรียนรู้ข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการปลดหรือโยนทิ้งองค์ความรู้เก่าซึ่งล้าสมัยแล้วออกไป ความสามารถในการเลือกเฟ้นข้อมูลหรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ สำคัญและตรงประเด็น และความสามารถในการเอาชนะปัญหาท้าทายและปรับตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  รวมทั้งความกระตือรือร้นสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น และความพร้อมที่จะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งย่อมรวมถึงความคล่องตัว ความยืดหยุ่น และความกล้าที่จะตั้งคำถามได้ถูกต้องและถามคำถามที่สำคัญ ตลอดจนถึงความสามารถในการฟื้นตัวเมื่อทำพลาดหรือต้องล้มลงด้วย ผู้เชี่ยวชาญบางคน เช่น...

AQ ทักษะสำคัญในยุคแข่งขันกับเทคโนโลยี AI

- - Comments Off on AQ ทักษะสำคัญในยุคแข่งขันกับเทคโนโลยี AI

ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งและเราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลา...

ความท้าทายใหม่ เมื่อองค์กรเข้าสู่ยุค AI

- - Comments Off on ความท้าทายใหม่ เมื่อองค์กรเข้าสู่ยุค AI

จากรายงานการสำรวจ Gartner 2020 CIO Agenda Survey ถึงความต้องการของผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2020 ...

AI ของ Google ใช้ตรวจมะเร็งเต้านมได้แม่นยำกว่าผู้เชี่ยวชาญ

- - Comments Off on AI ของ Google ใช้ตรวจมะเร็งเต้านมได้แม่นยำกว่าผู้เชี่ยวชาญ

ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์บน The scientific journal Nature ระบุรายละเอียดว่า เมื่อใช้ AI ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ...

IBM ชูผลงานนวัตกรรม AI

- - Comments Off on IBM ชูผลงานนวัตกรรม AI

ในปี 2562 นักวิจัยของไอบีเอ็มได้รับสิทธิบัตรสหรัฐฯ มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง 9,262 ฉบับ ...

“ปัญญาประดิษฐ์” จ่อแย่งงาน “มนุษย์ออฟฟิส” ในอนาคต

- - Comments Off on “ปัญญาประดิษฐ์” จ่อแย่งงาน “มนุษย์ออฟฟิส” ในอนาคต

เอนิมา อนันกุมาร์ หัวหน้าฝ่าย Machine Learning ของ Nvidia กล่าวว่า พนักงานทุกคนควรประเมินอนาคตของบทบาทหน้าที่ที่ได้รับในงานที่ทำ ด้วย 3 คำถามสำคัญ...