ร้านขายของชำออนไลน์ นำเทคโนโลยี AI มาใช้

  Farmstead   ร้านขายของชำออนไลน์ในซานฟรานซิสโก  นำเทคโลยี AI มาใช้เพื่อการพยากรณ์ความต้องการขั้นสูง เพื่อประหยัดเงินของลูกค้า เสนอโปรแกรมใหม่ที่ชื่อว่า Refill & Save โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนของการสั่งอาหารสดที่เกิดซ้ำๆ  การเติมและบันทึกช่วยให้ลูกค้าให้ สามารถทำคำสั่งซื้อที่เป็นประจำ  พร้อมส่วนลดพิเศษ อาทิเช่น การสั่งซื้อสำลวดเย็บกระดาษบางชนิด  รวมถึง นม ไข่ ผลไม้สด ผักสด  และขนมปัง  สินค้าที่ต้องใช้ประจำ เพื่อสร้างการประหยัดให้กับลูกค้า Farmstead ใช้โมเดลการพยากรณ์ที่ประดิษฐ์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์  (AI)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนในห่วงโซ่อุปทาน นอกเหนือจากการให้ลูกค้าผู้ซื้อได้ประหยัด …