Category "Technology & Innovation"

3 Disruption สำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่จะเกิดขึ้นในปี 2020

ปีใหม่นี้จะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี และการส่งสัญญาณเตือนสำหรับผู้ประกอบการ   และนี่คือการคาดการณ์สามประการสำหรับแนวโน้มเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2020...

“ปัญญาประดิษฐ์” จ่อแย่งงาน “มนุษย์ออฟฟิส” ในอนาคต

เอนิมา อนันกุมาร์ หัวหน้าฝ่าย Machine Learning ของ Nvidia กล่าวว่า พนักงานทุกคนควรประเมินอนาคตของบทบาทหน้าที่ที่ได้รับในงานที่ทำ ด้วย 3 คำถามสำคัญ...

เผยคำค้นหามากที่สุดใน Google ปี 2019

Google เปิดเผยการจัดอันดับคำค้นหาทั่วโลกประจำปีที่มีอัตราการการค้นหาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับปีก่อน คำที่นิยมค้นหาใน Google มากที่สุดในปี 2019 คือ ผลการแข่งขันคริกเก็ต การเสียชีวิตของนักแสดง Cameron Boyce และ iPhone 11 ...

จีนนำเทคโนโลยี ‘จดจำใบหน้า’ เพื่อให้ประชาชนใช้สำหรับการลงทะเบียนใช้โทรศัพท์มือถือ

ประเทศจีนได้ใช้ระบบจดจำใบหน้านี้ให้มีผลบังคับใช้เมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ...