Category "application"

เกาหลีใต้ใช้แอพพ์ช่วยรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่

เกาหลีใต้ยังคงรักษาชื่อเสียงในประเทศที่มีความล้ำหน้าด้านเทคโนโลยีแห่งหนึ่งของโลก จากการใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ...

กสิกรไทย แจ้งอัปเดตiOS และ Android เพื่อใช้งาน K PLUS

เพื่อใช้งาน K PLUS ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ธนาคารกสิกรไทยแนะนำลูกค้า K PLUS อัปเดตระบบ iOS ตั้งแต่ 10.0 ขึ้นไป และ Android ตั้งแต่...