เทรนด์ Blockchain ปี 2020 โดย IBM

IBM เข้าใจถึงความต้องการและทิศทางการใช้เทคโนโลยี Blockchain และได้คาดการณ์ทิศทางของเทคโนโลยี Blockchain ในปี 2020 ไว้ดังนี้

1. IoT, 5G, AI และ Edge Computing จะทำงานร่วมกับ Blockchain 
เมื่อเครือข่าย Blockchain ต่างๆ
 เริ่มเติบโตขึ้นถึงระดับหนึ่ง ปริมาณข้อมูลก็เติบโตขึ้นตามไปด้วยจนถึงระดับหลายล้าน data point นำไปสู่ความต้องการความสามารถใหม่ๆ

เทคโนโลยีก้าวล้ำอย่าง IoT, 5G, AI และ Edge Computing จะถูกนำมาใช้ร่วมกับ Blockchain เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรที่อยู่ในแต่ละเครือข่าย

Blockchain จะช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัย และช่วยตรวจสอบข้อมูลทุกชิ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
การตัดสินใจ
ซึ่งจะนำสู่มุมมองเชิงลึกที่เฉียบคมขึ้น ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่สมาชิกของแต่ละเครือข่ายเชื่อถือ

รูปภาพจาก  https://siambitcoin.com

 

2. เริ่มเห็นโมเดลการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
การทำงานแบบกระจายศูนย์ทำให้เกิดความท้าทายในแง่การกำกับดูแล โดยในปี 2020 นี้ จะเริ่มเห็นโมเดลใหม่ๆ ที่มีความครอบคลุมและหลากหลาย ที่ทาง Consortium จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
การกำหนดแบบแผนในการให้สิทธิ์ หรือแม้แต่การชำระเงินโมเดลเหล่านี้จะช่วยสร้างมาตรฐานให้กับข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง สร้างให้เกิดชุดข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือขึ้น

3. ความสามารถในการทำงานข้ามระหว่างกัน (Interoperability) จะกลายเป็นเรื่องสำคัญ
เมื่อองค์กรผ่านขั้นตอน Proofs of Concept และการทำโครงการนำร่องแล้ว ก็จะหันมาเน้น
เรื่องความสามารถในการทำงานข้ามระหว่างกัน
เพื่อให้เครือข่าย Blockchain ที่มีอยู่สามารถสื่อสาร
และทำงานร่วมกับระบบเดิมและเครือข่าย Blockchain อื่นๆ
ได้ ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะช่วยให้เกิดการเปิดรับเทคโนโลยีนี้เร็วยิ่งขึ้น

รูปภาพจาก  https://siambitcoin.com

4. เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องจะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูล Solution Blockchain จะใช้เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ เพื่อรับมือกับการส่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ประสงค์ร้ายหรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเทคโนโลยีนี้ โดยในฝั่งขาเข้าจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านแหล่งข้อมูลหลักมากยิ่งขึ้น โดยใช้เซ็นเซอร์บีคอนแบบ IoT ที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตั้งแต่จำนวนลูกค้าที่เดินเข้าร้านจนถึงความเร็วบนท้องถนน

5. ธนาคารกลางจะผลักดันสกุลเงินดิจิทัล
Token สกุลเงินดิจิทัล และสกุลเงินดิจิทัลที่สนับสนุนโดยธนาคารกลาง กำลังกลายเป็นหัวข้อที่เป็นที่สนใจในกลุ่มตลาดเงิน โดยรูปแบบของการแปลงสินทรัพย์และหลักทรัพย์ให้เป็น digital token การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล กำลังสร้างมาตรฐานความปลอดภัยใหม่และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นให้กับตลาดเงิน 

 

Credit By  : techsauce

Comments are closed.