บทบาทของความปลอดภัยใน 5G ที่เปลี่ยนไป

Tech News Technology

รูปภาพจาก  www.wealthythai.com

การขยายบริการและกรณีการใช้งานต่างๆ ใน 5G จะเป็นการเปิดหน้าพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงถูกโจมตีของผู้ให้บริการ ลูกค้า คู่ค้าให้กว้างมากขึ้น นอกจากนี้ นวัตกรรมในระบบนิเวศดิจิทัลที่เกิดจากการประสานงานของลูกค้า คู่ค้า เทคโนโลยีและบริการที่ใหญ่มากขึ้นจะท้าทายความสามารถให้อาชญากรไซเบอร์เอาชนะและค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการเจาะ คุกคามและใช้ประโยชน์จากจุดที่อ่อนแอให้สำเร็จ ส่งให้ระบบความปลอดภัยจำเป็นต้องมีบทบาทสำคัญในทุกบริการใหม่ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ให้บริการมั่นใจว่าระบบนิเวศดิจิทัลทุกระบบมีความพร้อมในการใช้งาน สมบูรณ์และมีความต่อเนื่องกลมกลืนเข้าหากัน

รูปภาพจาก  www.posttoday.com

ผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างมากกับบทบาทของความปลอดภัยใน 5G ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้

    – โซลูชั่นด้านความปลอดภัยใหม่นี้จำเป็นต้องรองรับเทคโนโลยีพื้นฐานที่จะนำมาใช้เพื่อปกป้องบริการทั้งหลายที่กำลังถูกเร่งพัฒนาให้เติบโตและทรัพย์สินที่มีมูลค่าทั้งหลาย

    – ความปลอดภัยจะต้องสามารถช่วยตรวจสอบความต่อเนื่องของบริการและกรณีการใช้งานให้ทำงานได้ตามที่ประกันไว้ (SLA) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ให้บริการต้องการในการสร้างความน่าเชื่อถือ

    – ความปลอดภัยยังต้องสามารถปกป้องลูกค้าของผู้ให้บริการได้ เนื่องจากระบบ 5G เปิดกว้างและบูรณาการเข้ากับบริการของบุคคลที่สาม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันความปลอดภัยลงลึกไปในฟังค์ชั่น VNF เพื่อให้มีศักยภาพตั้งแต่เริ่มต้นทุกจุดในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยระดับแอปพลิเคชั่นให้กับลูกค้าได้

    – ความปลอดภัยจะต้องช่วยสร้างความแตกต่างและสร้างรายได้ใหม่ๆ ให้กับผู้ให้บริการได้

สามารถปกป้องบริการและการใช้งานของลูกค้าได้ ตั้งแต่การเชื่อมต่อ แอปพลิเคชั่นไปจนถึงในแพลตฟอร์มและบนคลาวด์

รูปภาพจาก  www.autoinfo.co.th

ดังนั้น บทบาทของความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย
5G ใหม่จึงเปลี่ยนไป
มีการปรับปรุง
ใช้เทคโนโลยี
ที่แตกต่างกันในการตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้
โซลูชั่นด้านความปลอดภัยของฟอร์ติเน็ตสำหรับ
4G และ
5G ประกอบไปด้วยโซลูชั่นและเครื่องมือที่ทำงานหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน
จึงสามารถช่วยผู้ให้บริการโอนย้ายระบบจาก
4G เป็น
5G ได้อย่างปลอดภัย
มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐาน
5G ปลอดภัยและสามารถจัดให้กรณีการใช้งานมีความปลอดภัยสูง

 

Credit By  : RYT9

Comments are closed.