Hybrid Cloud ตอบโจทย์ธุรกิจ ค้าปลีก

Tech News Technology

ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ ระบุว่าไฮบริดคลาวด์ เป็นรูปแบบไอทีที่เหมาะกับการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ผู้ค้าปลีกต่างตระหนักดีว่า การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างราบรื่นไร้อุปสรรคนั้น ไม่ได้ เป็นเพียงแค่มีก็ดี ไม่มีก็ได้อีกต่อไป หากแต่เป็นปัจจัยสำคัญในการชนะใจ และ เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า ใหม่ และเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้

ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่ยืดหยุ่นจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ขณะเดียวกันยังพบว่า ผู้ค้าปลีกเน้นเรื่องความคล่องตัวมากที่สุด โดย 54.3% จัดอันดับให้ความสามารถในการใช้ไอทีได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะตัดสินใจว่าจะวางแอปพลิเคชั่นแต่ละแอปไว้บนสภาพแวดล้อมคลาวด์ใดจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ค้าปลีกจึงเป็นกลุ่มผู้นำในการเลือกใช้โครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ยืดหยุ่นมากที่สุด เพื่อให้ทันกับเทรนด์ของผู้บริโภคในยุคที่การค้าขายทำผ่านแพลตฟอร์มต่าง มากมายหลายช่องทาง

ขณะที่การเพิ่มขึ้นของยอด ขายบนโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม ยังหมายถึงประสบการณ์ในการชำระเงินของลูกค้าด้วย ดังนั้นผู้ค้าปลีกจึงต้องคำนึงถึง ความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลของลูกค้าเป็นสำคัญ ไฮบริดคลาวด์มอบความสามารถในการเคลื่อน ย้ายการทำงานและการควบคุมที่จำเป็นให้กับผู้ค้าปลีกเพื่อตอบรับกับยุคใหม่ของประสบการณ์ในการซื้อขายที่ผู้บริโภคต้องการ

 

Credit By  : sanook

Comments are closed.