งานเกือบครึ่งจะถูกแทนที่ด้วยระบบ Automation

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD ออกโรงเตือนว่าในอนาคตอันใกล้ ระบบ Automation และหุ่นยนต์จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแทนที่คนในงานต่างๆ อย่างรวดเร็วและจะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รัฐบาลทุกประเทศจึงควรรีบขยับตัว เตรียมรับมือ

รูปภาพจาก  http://www.eng.buu.ac.th/

 

OECD ระบุใน report ว่าจะมีงานกว่าครึ่งที่ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ภายใน 20 ปีนี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกำลังค่อยๆ เริ่มต้นขึ้นแล้ว ถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสเกิดตลาดใหม่ๆ และงานใหม่ๆ ขึ้นจากเทคโนโลยีบ้าง แต่ก็จะมีคนจำนวนมากที่จะถูกแย่งงาน โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานพาร์ทไทม์ คนที่ทำงาน routine หรือผู้ใช้แรงงาน

ความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่รวดเร็วและรุนแรงกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะ มันจะนำพามาทั้งโอกาสใหม่ๆ และความน่ากลัวสำหรับคนที่ไม่พร้อมรับมือ

Report ของ OECD ส่งสัญญานเตือนรัฐบาลต่างๆ ล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ โดยในครั้งนี้ มีการกล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนคนชนชั้นกลาง อาชีพที่จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีในอนาคต และประเด็นความขัดแย้งในหมู่ประเทศร่ำรวย

รูปภาพจาก  www.thaifrx.com

 

ในรายงานระบุว่า การเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนบางจำพวก โดยเฉพาะคนที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา ขณะที่ผู้หญิงก็อาจจะได้รับการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่ามาตรฐานหรือทำงานที่ได้ค่าตอบแทนน้อย รวมถึงได้แนะนำให้รัฐบาลรีบจัดอบรม เพิ่มสกิลให้กับคนในกลุ่มนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

 

สถิติสำคัญเกี่ยวกับงานในอนาคต

14% ของงานทั้งหมดจะถูกทดแทนด้วยระบบ automation ใน 15-20 ปี

32% ของงานจะต้องถูกปรับเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเพื่อให้สอดรับกับระบบ automation

1 ใน 7 คนจะทำงานรับจ้างตนเอง และ 1 ใน 9 คนจะเป็นลูกจ้างสัญญาระยะสั้น

6 ใน 10 คนจะขาดทักษะด้าน IT ที่จำเป็น

สมาชิกสหภาพแรงงานมีจำนวนลดลงเกือบครึ่งในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา

 

Credit By  : techsauce

Comments are closed.