CRISPR แก้ปัญหาอวัยวะมนุษย์ขาดแคลน

CRISPR ชื่อเต็ม คือ CRISPR/CAS9 เป็นระบบภูมิคุ้มกันของแบคทีเรียในการกำจัดสาย DNA แปลกปลอม ซึ่งมักจะมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส การค้นพบ CRISPR หมายความว่า จะทำให้นักวิจัยสามารถดัดแปลงลำดับของสาย DNA ในเซลล์สิ่งมีชีวิตได้ตามที่ต้องการ

บริษัท Startup ชื่อ eGenesis นำอวัยวะหมูมาทดลองเพื่อจะนำมามาใส่ไว้ในตัวมนุษย์ เพื่อแก้ปัญหาอวัยวะขาดแคลนของมนุษย์  โดยนำอวัยวะหมูมาทดลอง กับสัตว์ที่คล้ายกับมนุษย์ นั่นคือลิงก่อน หวังว่าจะสามารถนำมาใช้กับมนุษย์ในอนาคต

การทดลองนำอวัยวะหมูใส่ไว้ในลิงบาบูน ใส่ควบคู่กันไปโดยมีหัวใจ 2 อัน ลิงตัวนั้นอยู่ได้ 2 ปี หลังจากนั้นทำการสลับเปลี่ยนนำหัวใจลิงออก ผลปรากฏว่าลิงตัวนั้นอยู่ได้ถึง 6 เดือน ซึ่งดูเหมือนสั้นแต่ความจริงแล้วถือว่าค่อนข้างยาวนาน

ปัจจุบันยังมีแค่การทดลองอยู่ยังไม่สามารถทำได้จริง ก่อนหน้านี้ประมาณปี 2017 นายจอร์จ เชิร์ช ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมของมหาลัยฮาร์วาร์ด เคยบอกว่าจริง แล้วเราสามารถนำอวัยวะหมูมาใส่ในมนุษย์ได้ภายใน 2 ปี แต่ตอนนี้ผ่านมาแล้วยังทำไม่ได้เพราะเป็นเรื่องยากกว่าที่คิดมาก

รูปภาพจาก  https://thestandard.co/

พันธุกรรมของหมูจะมียีนส์อยู่ ซึ่งมีหลายยีนส์มากที่ทำอันตรายต่อมนุษย์ ดังนั้นเมื่อเรานำอวัยวะของหมูมาใส่ในร่างกายของมนุษย์ จะทำให้มีการต่อต้านกับอวัยวะเหล่านั้น และไม่สามารถรับได้ แม้กระทั่งอวัยวะมนุษย์ด้วยกันเองยังมีการต่อต้าน

แต่ CRISPR สามารถทำตัวเป็นกรรไกรตัดต่อยีนส์เหล่านี้ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ออกไปได้ถึง 62% ทว่าการตัดต่อยีนส์ออกจากหมู ต้องตัดยีนส์จากตัวอ่อนของหมูแล้วค่อยนำตัวอ่อนของหมูกลับเข้าไปฝังในแม่หมูอีกทีหนึ่ง เพื่อให้แม่หมูคลอดลูกหมูออกมาเป็นลูกหมูที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจึงนำอวัยวะของลูกหมูตัวนี้มาใส่ในร่างกายของมนุษย์โดยหวังว่าจะไม่เป็นอันตราย

 

Credit By  : creativetalklive

Comments are closed.