เทคโนโลยีการเกษตร ที่จะมาลบภาพจำแบบเดิมๆ

แนวคิดที่ผลักดันเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดภาระในการทำงานและคาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้าได้ เพื่อช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย อาจจะพลิกโฉมรูปแบบการทำเกษตรแบบเดิม ไปเลย ลองมาดูตัวอย่างว่ามีอะไรบ้าง

1. ลดความเสี่ยง คาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้าด้วย Big Data

ใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางการเกษตรกับอุปกรณ์ระบบควบคุมเซนเซอร์ เช่น ระบบวัดคุณภาพดิน ตรวจสภาพอากาศ การตรวจโรคพืช และจัดเก็บไปยังฐานข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์และคาดการณ์ด้วยข้อมูลว่า พื้นที่ดังกล่าวในช่วงนั้นคุ้มค่าแก่การเพาะปลูกหรือไม่

รูปภาพจาก  https://digitalmarketing.in.th

 

2. ลดภาระแรง ภาระทุน ด้วยระบบ Automation ในการเกษตร

ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาช่วยการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว เช่น การใช้ Drone บินหว่านปุ๋ย หรือการใช้รถแทร็กเตอร์ติด GPS เพื่อเดินรถเก็บเกี่ยวแบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ประหยัดทั้งเวลาและแรงงานคน รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงที่เกษตรกรต้องลงไปสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง

รูปภาพจาก  https://techsauce.co/

3. Smart Logistic ลดปัญหาผลผลิตเน่าเสีย

ปัญหาหลัก ที่พบบ่อยของสินค้าการเกษตรคือ สินค้ามีความเสี่ยงที่จะเน่าเสียได้ง่าย มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่เข้ามาแก้ปัญหา เช่น ระบบตู้ขนส่งสินค้าที่ช่วยควบคุมปัจจัยต่าง ไม่ให้สินค้าสุกหรือเน่าเสียก่อนถึงที่หมาย หรือจะเป็นการจำลองระบบการซื้อขายสินค้าจากฟาร์มบนแพลตฟอร์ม เพื่อให้คนซื้อได้เข้าถึงสินค้าจากเกษตรกรโดยตรง

ตัวอย่างเช่น Hectare Agritech Startup จากอังกฤษ ที่มี Blockchain Platforms จำลองระบบซื้อขายที่เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของฟาร์มจากหลาย ประเทศ เพื่อเป็นตัวกลางซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับเกษตรกรแบบเรียลไทม์ ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมอยู่ในระบบกว่า 5,000 ราย และ รายการสินค้ากว่า 2,000 รายการ

 

Credit By  : creativetalklive

Comments are closed.