Starlink อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

SpaceX เผยความคืบหน้าของโครงการ Starlink ว่าบริษัทได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารให้สามารถส่งดาวเทียมจำนวน 12,000 ดวงสู่วงโคจรของโลกได้ และบริษัทยังได้ยื่นเอกสารขออนุญาตกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) เพื่อส่งดาวเทียมทั้งหมดขึ้นไป

ในวันอังคาร (22 ..) ที่ผ่านมา Elon Musk ซีอีโอของ SpaceX ได้ทำทดสอบเชื่อมอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมบรอดแบนด์ และทวีตข้อความว่าทวีตนี้ส่งผ่านอวกาศด้วยดาวเทียม Starlink เพื่อยืนยันว่าอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมสามารถใช้งานได้แล้ว และมั่นใจว่าจะสามารถเปิดให้บริการในสหรัฐเมริกาและแคนาดาช่วงกลางปี 2563

Starlink เป็นดาวเทียมรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีจุดเด่น คือ ราคาถูก และสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้ทั่วโลก โดยสามารถส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด Falcon 9 ได้สูงสุดครั้งละ 60 ดวง รวมถึงสามารถนำจรวด Falcon 9 กลับมาใช้งานใหม่ได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้มหาศาล

บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมบรอดแบนด์ในอเมริกาและแคนาดาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะได้ทดลองใช้งานแล้ว แต่จะสามารถขยายครอบคลุมไปทั่วโลกได้หรือไม่ ต้องรอการอนุญาตจาก ITU ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทโทรคมนาคมทั่วโลกอย่างแน่นอน

 

 Credit  By : brandinside

Comments are closed.