กาแฟรักษ์โลก ไม่ต้องใช้เมล็ดเพื่อผลิต

บริษัท Atomo Coffee ที่ประเทศอเมริกาสามารถสร้างกาแฟและนำออกขายหน้าร้านได้โดยไม่ต้องอาศัยเมล็ดกาแฟในกระบวนการผลิตเลยโดยได้แนวคิดเรื่องการทำกาแฟโดยไม่ต้องอาศัยเมล็ด จากความรู้สึกเบื่อเกี่ยวกับรสชาติของกาแฟที่ไม่คงเส้นคงวา

คุณจาเร็ตซึ่งตอนนี้มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของบริษัทได้ใช้กระบวนการแบบวิศวกรรมย้อนกลับ เพื่อศึกษาวิเคราะห์และแยกแยะองค์ประกอบทั้งหมดของกาแฟ ทั้งลักษณะ กลิ่น สี และรสชาติ 


คุณจาเร็ต บอกด้วยว่า ถึงแม้จะเป็นกาแฟจากกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับที่ไม่ต้องใช้เมล็ดกาแฟก็ตาม แต่ลูกค้าก็ไม่สามารถระบุความแตกต่างได้

มิหนำซ้ำลูกค้าบางคนยังชมว่า กาแฟไร้เมล็ดแบบนี้เมื่อลองจิบดูแล้วมีความนิ่มนวลกว่าแถมยังให้รสชาติแบบเต็มๆมากว่าด้วย

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของบริษัท Atomo Coffee บอกด้วยว่า ข้อได้เปรียบสำคัญของกาแฟแบบไร้เมล็ดคือการช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เพราะการทำไร่กาแฟทำให้ต้องมีการโค่นป่าเขตร้อนเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกกาแฟ ดังนั้นกาแฟยุคใหม่แบบไม่ต้องใช้เมล็ดนี้จึงมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ขณะที่รสชาตินั้นก็ไม่ผิดแผกไปจากเดิมCredit By : VOA  Thai

Comments are closed.