Robocops หุ่นยนต์น่ารักผู้ดูแลการจราจรที่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์

               หุ่นยนต์สีส้มสดใส  น่ารัก และเป็นตำรวจจราจร  ที่สนามบินชางงี สนามบินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ประเทศสิงคโปร์  ได้นำหุ่นยนต์สีส้มและสีดำขนาดหนึ่งเมตร  ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการจราจรภายในสนามบิน   จากข้อมูลของ The Straits Times หุ่นยนต์เป็นของบริษัท Certis ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินชางงี  และตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นทดลอง

             หุ่นยนต์นี้มีอิสระเต็มที่เพื่อการจัดการทำหน้าที่ประจำวัน   และจะมีการกะพริบคำว่า “ไม่มีที่จอดรถ” ที่ใบหน้าของหุ่นยนต์เมื่อเห็นผู้ขับขี่จอดอยู่ในโซนที่ไม่ได้รับอนุญาต   หากผู้ขับขี่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายยานพาหนะได้  หุ่นยนต์จะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                    Certis มีพนักงานประจำประมาณ 4,000 คนที่ Changi หุ่นยนต์ robocops จะช่วยให้ บริษัท รักษาความปลอดภัยนำกำลังคนไปยังพื้นที่ที่ต้องการพนักงานที่ร่วมทำงานกับผู้โดยสารได้มากกว่า

                    สนามบินชางงีซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นสนามบินที่ดีที่สุดของโลกติดต่อกันเป็นปีที่ห้า  และได้พัฒนาแบบยิ่งใหญ่ซึ่งประกอบด้วยน้ำตกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก   ได้หันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการพึ่งพากำลังคน รวมถึง กระบวนการที่ใช้แรงงานมาก  เช่น  การเช็คอินสัมภาระและการขนถ่ายสินค้า  ก็ได้นำระบบเทคโนโลยี่ใหม่มาใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

Credit  By :  Mashable

Comments are closed.