แนวโน้ม SMEs ทั่วโลกหันมาใช้เทคโนโลยีจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR Technology)

Technology

แพลตฟอร์มเทคโนโลยี HR หรือ HR Tech  มีความสัมพันธ์กับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของ SMEs   สิงคโปร์เป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุดในโลก  แต่ในแง่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR)  บริษัทฯ หลายแห่งในสิงคโปร์มักจะต่อต้านหรือมองข้ามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรบุคคล   บริษัทต่างๆ ในสิงคโปร์อ้างว่า  มีความกังวลสูงมากเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลที่จะนำมาใช้  เพราะจากการศึกษาพบว่า  เทคโนโลยีทำให้เกิดการสัมผัสกันระหว่างมนุษย์ในที่ทำงานน้อยลง   ตามด้วยการสูญเสียต่างๆ ได้แก่  แรงงานฝีมือและค่าใช้จ่ายในการลงทุน แต่เทคโนโลยีด้าน HR ที่ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ       และฟังก์ชั่นที่หลากหลายนั้น  ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเอาคนทำงานออกจากงาน

และในปีนี้  สถาบัน Randstad Sourceright รายงานว่า ประเทศสิงค์โปร์ติดอันดับ 5 ของโลกที่ยอมรับและหันมาใช้   HR Tech โดยมีประเทศสวีเดน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน อยู่ในอันดับต้น ๆ  การนำเทคโนโลยีด้าน HR มาใช้นั้น  สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล เพราะจะทำหน้าที่ต่างๆ แทนได้ดี   สามารถลดต้นทุนและเวลา  รวมถึงกระบวนการต่าง และคู่มือจำนวนมากจะทำให้พนักงานสะดวกขึ้น  และส่งผลทำให้พนักงานมีเวลามากขึ้น   พนักงานสามารถจะมุ่งเน้นไปที่งานที่มีประสิทธิผลมากขึ้นและน้อยลง

โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ระบบการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติเป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมสูงสุด    แทนที่จะต้องสร้างแท็บสเปรดชีตหลายแถวเพื่อบันทึก  การทำงานล่วงเวลาและการหักเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะช่วยลดขั้นตอนให้เหลือเพียงไม่กี่นาที     ซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือนที่ดีควรสามารถสร้างและอัปเดตสลิปเงินเดือนโดยอัตโนมัติรองรับระดับการจ่ายต่าง ๆ และปฏิบัติตามระเบียบภาษี ระบบการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติที่จะช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานแบบใช้คนทำด้วยตนเอง (แบบ manual)   ซึ่งอาจนำไปสู่การจ่ายเงินที่ผิดพลาดให้แก่พนักงาน   ยิ่งไปกว่านั้นมันอาจนำไปสู่การเสียค่าปรับ อันเนื่องมาจากเหตุผลที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า บริษัทต้องเก็บรักษาบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้ข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์

                            โซลูชั่นด้านเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลที่ได้รับความนิยมในตลาดขณะนี้  ได้แก่ การจัดการการลาพนักงาน  และการกำหนดการใช้สิทธิ์ต่างๆ  ของพนักงานที่รวมเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว   แพลตฟอร์มเทคโนโลยี HR จะมีศักยภาพด้านความสามารถด้านดิจิตอลที่โดดเด่น อันได้แก่  การจัดการสัญญาการจ้างงานและเอกสารต่างๆ  ประกอบการเข้าออกทำงาน  การจัดการเรื่องการเข้าร่วมประชุมต่างๆ และการจ่ายเงินเดือน   เกี่ยวกับการจัดการระบบเงินเดือนพนักงาน    ระบบจะสามารถทำการคำนวณเงินเดือนพนักงาน และเงินสมทบต่างๆ โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ระบบจะสามารถสร้างสลิปเงินเดือนแบบดิจิทัล   และมีความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มภาษี การรวมเข้ากับคู่ค้าซอฟท์แวร์บัญชีให้การบัญชีเงินเดือนที่ราบรื่นยิ่งขึ้น    สำหรับอนาคต HR Tech  อาจจะเข้าร่วมการเป็นพันธมิตรกับบริษัท เทคโนโลยีการด้านการชำระเงินทั่วโลกที่อนุญาตให้แพลตฟอร์มเทคโนโลยี HR   สามารถใช้บัตรเครดิตต่างๆ เพื่อชำระค่าจ้างและค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานได้

มีการจัดระบบคลาวด์ที่มีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลของพนักงานไว้บนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่ปลอดภัย ด้วยการเข้าถึงผ่านแอพมือถือหรือเดสก์ท็อป  เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการสามารถยื่นและอนุมัติการลาและการอนุมัติสิทธิ์แบบดิจิทัลได้ทุกที่ทุกเวลา   พนักงานสามารถบันทึกการเข้าและออกงาน บนแอปพลิเคชั่นมือถือเพื่อให้กระบวนการติดตามการเข้างานเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์

แต่ด้วยผลลัพธ์เพียงเท่านี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเลือกและใช้ซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสม  เจ้าของธุรกิจเองต้องมีความยืดหยุ่นและเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง และความผิดพลาดที่พบบ่อยๆ ก็คือ ผู้บริหารมักจะมองข้ามแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล แต่ไปมุ่งเน้นด้านอื่น ๆ ของธุรกิจเป็นอันดับแรก   จากการสำรวจพบว่า สัดส่วนธุรกิจจำนวน 73%  ที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับกระบวนการทำงานได้นั้น  โดยเฉลี่ยแล้วองค์กรต้องปรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลด้วยประมาณ  45% ด้วยรูปแบบบางรูปแบบหรือทั้งหมด

การให้ความรู้และการฝึกอบรม  ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารเป็นสิ่งที่จำเป็นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่เรื่องดังกล่าวอาจเป็นเรื่องยาก   เนื่องจากมนุษย์ไม่ชอบที่จะเปลี่ยนนิสัย    โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาคุ้นเคยกับการทำงานในลักษณะที่แน่นอน  แพลตฟอร์มเทคโนโลยี HR ต้องคงความสัมพันธ์กับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของ SMEs  อาทิเช่นที่เกี่ยวข้อง  กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับรวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี แพลตฟอร์มจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ  ไม่ว่าจะการรวมระบบการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ ในองค์กร  หรือโซลูชันดิจิทัลอื่น ๆ สำหรับ SMEs นอกจากนี้ยสิ่งสำคัญสำหรับบริษัท ก็คือ เทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลสามารถสนับสนุนพนักงานให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่แข็งแกร่งขึ้น

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมปัญญาประดิษฐ์  (AI) และ Big Data เพื่อรับมือกับความต้องการของธุรกิจที่แตกต่างกันไป  คาดว่าต่อไปในอนาคตอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีระบบการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน  (screen) ผ่านแบบจำลองการคาดการณ์ หรือมีคำถามสัมภาษณ์ที่ไม่ซ้ำกัน  โดยที่ระบบจะแนะนำให้โดยอัตโนมัติแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งให้กับผู้ที่มาสมัครงานได้ตอบคำถาม    ท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่กับว่านายจ้างหรือผู้ประกอบการจะสามารถดูแลเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคล  และใช้ประโยชน์จากระบบให้ได้มากที่สุดหรือไม่   เพื่อที่จะได้ตามเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วให้ทัน

           HandyWings ผู้คิดค้นและหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ รวมถึงเป็นผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ที่จะต่อยอดให้กับองค์กรและธุรกิจโดยทุกรูปแบบ พร้อมหาโซลูชั่น solutions ให้กับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้ก้าวทันเทคโนโลยี   ธุรกิจและองค์กรใดต้องการคำปรึกษาและวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเติบโตแบบยั่งยืน    ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำโซลูชั่น

Credit By :  e27

Comments are closed.