Digital Business 4 ประเภท แล้วธุรกิจของคุณละเป็นแบบไหน

Technology

จากรายงานว่า ธุรกิจขนาดเล็กมีจำนวน 20% ในสหรัฐฯที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อประโยชน์อย่างเต็มที่ และหากธุรกิจของคุณยังอยู่ในระดับ “พื้นฐาน” หรือทั่วไป  และยังไม่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นธุรกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง  คุณอาจจะทิ้งเงินกองโตไว้ก็ได้

Deloitte รายงานว่า ธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐฯมีเครื่องมือดิจิทัลมาช่วยธุรกิจและมีนัยยะของเศรษฐกิจสหรัฐฯได้อย่างไร การศึกษาได้จัดระดับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก โดแบ่งตามการมีส่วนร่วมแบบดิจิทัล 4  ระดับ  และขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ว่าพวกเขาใช้เครื่องมือออนไลน์อย่างไร ดังนี้

  1. ธุรกิจแบบพื้นฐาน ธุรกิจขนาดเล็กในระดับนี้มีสถานะการใช้เครื่องมือดิจิตอลที่ยังไม่ได้พัฒนา ยังพึ่งพาวิธีการทางการตลาดแบบดั้งเดิม เช่น การส่งอีเมลโดยตรง การโฆษณาสิ่งพิมพ์ ไม่มีเว็บไซต์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ โดยพื้นฐานแล้ว เครื่องมือดิจิทัลตัวเดียวที่ใช้คือที่อยู่อีเมลธุรกิจ
  1. ธุรกิจแบบระดับกลาง ในระดับนี้ธุรกิจขนาดเล็กจะใช้เครื่องมือดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ที่เรียบง่าย (ไม่มีอีคอมเมิร์ซหรือความสามารถในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ) ใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ขั้นพื้นฐานบางอย่าง เช่น การแสดงในไดเรกทอรีออนไลน์ หรือ การอยู่ในมาร์เกตเพลส (marketplace)
  1. ธุรกิจระดับสูง ธุรกิจระดับสูงมีเว็บไซต์ขั้นสูง คือ ลูกค้าใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อการจองออนไลน์หรือความสามารถในการทำอีคอมเมิร์ซ มีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางการตลาดออนไลน์มากมาย นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือดิจิทัลภายใน เช่น video conferencing หรือ cloud software เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิผลของธุรกิจ
  1. ธุรกิจระบบขั้นสูงมาก เป็นธุรกิจดิจิทัลที่แท้จริงนี้ใช้เครื่องมือดิจิทัลทั้งหมดข้างต้น แต่อยู่ในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ซับซ้อนกว่าเช่นการพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความชอบของลูกค้าหรือแนวโน้มการขาย

การนำเทคโนโลยีทางดิจิทัลที่สูงขึ้นทำให้ธุรกิจของคุณได้รับประโยชน์มากขึ้น  จากการสำรวจพบว่า สิ่งนี้ ถือเป็นความจริงที่สุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจมานานเท่าไรแล้ว ที่ตั้งธุรกิจของคุณ  หรืออุตสาหกรรมใดที่คุณเข้ามาทำธุรกิจ ความจริงก็คือ  ความแตกต่างระหว่างความสำเร็จของธุรกิจดิจิตัลขนาดเล็ก และธุรกิจแบบเดิมทั่วไปที่อยู่ในระดับใหญ่  นั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องนำมาพิจารณากัน

  • ธุรกิจดิจิตัลขนาดเล็ก (Digital Small Business) จะเป็นผู้สร้างงานให้ตัวเองเพิ่มมากขึ้น  เกือบจะสามเท่าของธุรกิจทั่วไปที่มีการสร้างงานขึ้นในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้พนักงานของพวกเขายังมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิผลมากขึ้นด้วยจากเครื่องมือดิจิตอลภายในที่บริษัทใช้
  • ธุรกิจดิจิตัลขนาดเล็ก (Digital Small Business) กำลังเข้าสู่ตลาดใหม่ ด้วยความหลากหลายของช่องทางการตลาดพวกเขาสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นและส่งผลให้ธุรกิจมีโอกาสส่งออกผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นสามเท่าในปีที่ผ่านมา มากกว่า 4 ใน 10 (43%) ของลูกค้าธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็กคือลูกค้าระดับภูมิภาคระดับประเทศหรือ ระหว่างประเทศเทียบกับธุรกิจทั่วไปนั้นแค่  28%
  • ธุรกิจดิจิตัลขนาดเล็ก (Digital Small Business) เป็นผู้ริเริ่มธุรกิจดิจิตัลระดับสูงต่างๆ  และมีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่า และมีแนวโน้มที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจทั่วไปในปีที่ผ่านมา
  • ธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็ก (Digital Small Business) เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ในปีที่ผ่านมาพวกเขาเกือบสามเท่าของธุรกิจทั่วไปที่ได้จากการสอบถามข้อมูลการขายที่เพิ่มขึ้น ในความเป็นจริงธุรกิจขนาดเล็กแบบดิจิทัลจะมีประสบการณ์ลูกค้ามากขึ้นตลอดทั้งช่องทางการขายจากความสนใจในการสอบถามข้อมูลที่จะซื้อ

ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่ …

ธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็ก  (Digital Small Business)  กำลังเติบโตได้เร็วขึ้น เมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดเล็กทั่วไปในปีที่แล้วธุรกิจดิจิทัลได้รายได้สองเท่าต่อพนักงานหนึ่งคน   และรายได้จากที่มีประสบการณ์ต่อยอดเพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่า การขยายตลาดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ และฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจ

หากคุณยังคงยึดมั่นอยู่ในระดับพื้นฐานของธุรกิจทั่วไปอาจจะกลายเป็นเรื่องน่ากลัว  และควรจะถึงเวลาแล้วที่ต้องเริ่มต้นธุรกิจไปสู่การใช้งานดิจิตัลในระดับสูง เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  อย่างไรก็ตามหากคุณหวังว่าธุรกิจ จะเติบโตหรือแม้กระทั่งความอยู่รอดของธุรกิจคุณจะต้องปรับปรุงวิธีการใช้เครื่องมือดิจิทัลในธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง   เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กของคุณสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่อไปอย่างยาวนาน

แปลและเรียบเรียงจาก

Credit By

www.allbusiness.com

Comments are closed.